Header image

Schooljudo van start in gemeente Meppel

Alle basisscholen in Meppel doen mee aan programma Schooljudo.nl

Meppel, 18 februari 2010 - Door de gemeente Meppel is een subsidie beschikbaar gesteld om op alle basisscholen in Meppel voor twee onderbouwgroepen het gehele judoprogramma van Schooljudo.nl voor 12 weken uit te voeren. Wethouder Egbert van Dijk: “Ik ben heel trots op dit komende grootse sportproject in Meppel.

We kunnen binnen het basisonderwijs in onze gemeente met dit project maar liefst 850 kinderen op een structurele manier stimuleren in hun sportieve activiteit en daarbij werken aan verschillende maatschappelijke en sportieve thema’s. Bovendien is het een mooie samenwerking tussen het onderwijs en de lokale sportstructuur”. Begin maart 2010 zullen de eerste vijf basisscholen in Meppel starten met het programma, de overige basisscholen starten later dit schooljaar. Doelstellingen van het programma zijn o.a. door middel van judo de sociale en motorische vaardigheden te verbeteren én kinderen structureel in beweging te krijgen. Schooljudo.nl werkt samen met door de Judo Bond Nederland erkende judoverenigingen. In de gemeente Meppel wordt het programma in nauwe samenwerking met het nieuwe Meppeler judo initiatief “Sonkei” uitgevoerd.

Het Schooljudoprogramma begint tijdens schooltijd, waar de lessen door een gekwalificeerde judodocent van “Sonkei” verzorgd worden in de eigen sportzaal van de school. Zes weken lang krijgen kinderen de basisbeginselen van judo aangeleerd. Per les wordt er aan de hand van een vastomlijnd lestraject gewerkt aan zowel een sociale als sportieve doelstelling. Voor elk kind is er tijdens het programma een judopak beschikbaar en zullen de lessen op een professionele judomat worden gegeven. Na afloop van de lessen tijdens schooltijd geeft Ruben Houkes (3e OS Beijing en Wereldkampioen judo 2007) als ambassadeur van Schooljudo.nl een groots judofeest voor alle deelnemende kinderen. Tijdens het judofeest zal hij zijn Olympische medaille laten zien en zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken voor het naschoolse programma.

Na het judofeest kunnen de kinderen zich voor een aansluitende, zes-weeks naschools programma inschrijven. Hier worden de kinderen én ouders onder andere voorbereid om lid te worden van een vereniging. Het naschoolse programma wordt ook verzorgd door Sonkei. De bedoeling is dat zoveel mogelijk kinderen na het naschoolse programma blijven sporten bij een judoschool en structureel blijven bewegen, met alle positieve gevolgen van dien. Voor kinderen uit gezinnen waarvoor een lidmaatschap van een vereniging een te grote financiële last is, zal Schooljudo.nl samen met de judodocenten en leerkrachten contact leggen met het Jeugd Sport Fonds. Voor meer informatie kijk op www.schooljudo.nl.