Header afbeelding

A-Judo

Wat is A-judo

De A staat voor Aangepast. De meeste mensen fronsen hun wenkbrauwen wanneer ze horen dat mensen met een verstandelijke en/of motorische handicap een vechtsport leren. Toch is het perfect mogelijk om deze doelgroep judo te leren.

Het A-judo ontwikkelde zich uit het reguliere judo. Het is zodanig aangepast dat de risico's, die inherent zijn aan iedere vorm van sport, tot een minimum beperkt zijn. De examen-eisen zijn aangepast en er worden (steeds meer) A-judotoernooien georganiseerd.

Een andere, internationaal meer gebruikte, naam voor A-judo is. De term zegt het al: judo voor mensen die extra begeleiding nodig hebben. Onze doelgroep bestaat uit jongeren met een verstandelijke handicapt.

De A-judolessen worden op aangepaste wijze gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen van de judoka's. Zo zullen technieken meer door middel van spel worden aangeboden en wordt er meer herhaald. De A-judolessen worden verzorgd door ervaren en gediplomeerde judoleerkrachten die ondersteund worden door enthousiaste assistenten.